Case: COWI

Specialisterne helped COWI with the challenge of global warming by crushing large datasets and finding significant patterns and figures for the project

The Company’s Challenge

In a project to overcome global warming, the large consultancy company COWI needed help to handle all the numbers from the many calculations and measurements of climate change made in Denmark, over the last 30 years.

In order to solve the task, COWI would break down large datasets using Excel combined with encoding in C-Sharp (C#) to recognize patterns and find places of interest in the data.

The Solution

Three of Specialisterne’s consultants were given the task and received a large amount of data from COWI with an instruction to decode the system and look for deviations in data. For example, changes in data within specific areas and between two consecutive years were looked at. Changes and special fluctuations were found by pattern recognition of data that the consultants themselves found strange or interesting. The interaction between Excel and C Sharp (C#) was crucial to the work; the consultants combined advanced use of Excel with coding a program in C Sharp, which carried out the extraction and systemization of data from the datasets. The consultants solved the task from Specialisterne’s headquarter in Copenhagen.

The Client says

“My own professional approach to global warming is more scientific and project oriented than it is number-focused. It is hard for me to systematically find places of interest in the large datasets, which over the years are created with the many measurements of climate change.” “With the help from Specialisterne, we have achieved what we wanted: to spot patterns in data in an effective way. When it comes to climate data, there is a special demand for that exact ability.”

 

– Peter Sølling Jørgensen, Specialist in climate changes, COWI.

Case: COWI

Specialisterne hjalp COWI i kampen mod global opvarmning ved at knuse store datasæt og finde signifikante mønstre og tal til projekt for en kunde

Udfordringen

I et projekt om bekæmpelse af global opvarmning fik den store rådgivningsvirksomhed COWI behov for hjælp til at knuse tal fra de mange beregninger og målinger af klimaforandringer, der er foretaget i Danmark gennem de sidste 30 år.

For at kunne løse opgaven skulle COWI knuse store datasæt med brug af Excel i kombination med kodning i C-Sharp (C#) for at genkende mønstre og finde interessante steder i data.

Løsningen

Tre af Specialisternes konsulenter blev sat på opgaven og modtog en stor mængde data fra COWI med en instruktion om, at afkode systematikken og lede efter afvigelser i data. Der blev fx set på ændringer i data indenfor specifikke områder og mellem to på hinanden følgende år. Ændringer og særlige udsving blev fundet ved mønstergenkendelse af data, som konsulenterne selv fandt mærkelige eller interessante. Samspillet mellem Excel og C Sharp var afgørende for arbejdet, idet konsulenterne kombinerede avanceret brug af Excel med kodning af et program i C Sharp, der foretog udtræk og systematisering af data fra datasættene. Konsulenterne løste opgaven fra Specialisternes hovedkvarter i Ballerup.

Kunden siger

”Min egen faglige tilgang til global opvarmning er mere videnskabelig og projektorienteret, end den er talfokuseret. Det er svært for mig systematisk at finde interessante steder i de store datasæt, der gennem årene er skabt med de mange målinger af klimaforandringer. Med Specialisternes hjælp har vi opnået det, vi ønskede: at spotte mønstre i data på en effektiv måde. Lige præcis, når det gælder klima-data, er der en særlig efterspørgsel efter den evne.”

 

Peter Sølling Jørgensen, Specialist i klimaændringer hos COWI.