Case: Netcompany

En konsulent fra Specialisterne hjælper med at løse daglige ad hoc-opgaver i virksomhedens Group IT Services.

Udfordringen

Group IT Services i IT-virksomheden Netcompany, som leverer forretningskritiske IT-løsninger og rådgivning, havde brug for ekstra hænder til opgaver som deployment af maskiner, registrering og automatisering af udstyr og oprydning i scripts.

Løsningen

Netcompany har indgået en samarbejdsaftale med Specialisterne, hvor konsulenten bl.a. løser følgende:

 

  • Deployment og automatisering af maskiner, der skal sættes op til nye brugere.
  • Registrering af udstyr.
  • Læsning, oprydning og dokumentation af PowerShell scripts og deres funktioner.
  • Servicering af brugere, der henvender sig til Group IT Service teamet for hjælp.

Kunden siger

”Vi gav konsulenten en buddy, der støttede ham i arbejdet og fx også tog ham med ned til frokost. I starten skærmede vi ham også lidt i forhold til de brugere, der kom ind og skulle have hjælp. Men som tiden gik, blev han mere tryg ved situationen og beherskede også den direkte kontakt med brugerne.”

”Det tog måske lidt længere tid, end vi havde forventet. Men pludselig blev det tydeligt, at han havde brugt tiden på at få alle ting til at hænge sammen og derefter kunne udføre opgaverne fejlfrit.”

 

Aya Ahm, Group IT Services Manager, Netcompany.

Case: Netcompany

A consultant from Specialisterne solves daily ad hoc tasks in Netcompany’s Group IT Services.

The Company’s Challenge

Group IT Services in the IT company Netcompany, which provides business-critical It-solutions and consulting, needed extra hands for tasks such as machine deployment, equipment registration and automation, and equipment cleanup in scripts. At the same time, Netcompany wanted to give a person with autism, experience with the labour market.

The Solution

Netcompany has entered into cooperation with Specialisterne, in which the consultant will, among other things, resolve the following:

 

  • Deployment and automation of machines to be set up for new users.
  • Registration of equipment.
  • Reading, cleanup and documentation of PowerShell scripts and their features.
  • Servicing users who turn to the Group IT Service team for help.

The Client says

“We gave the consultant a buddy who supported him in the work and joined him for lunch. At first, we also shielded him a bit in relation to the users who came in and needed help. But as time went on, he became more comfortable with the situation and had direct contact with the users.”

“It might have taken a little longer than we expected. But suddenly it became apparent that he had spent time trying to make all things come together and then be able to do the tasks flawlessly.”

 

Aya Ahm, Group IT Services Manager, Netcompany.