Case: SDC

A consultant from Specialisterne assists the financial IT-company SDC in testing new and existing software solutions for banks in Denmark and the rest of the Nordic countries.

The Company’s Challenge

SDC provides critical banking systems to its stakeholders, which consists of banks and other financial institutions in Denmark, Sweden, Norway, Finland and the Faroe Islands. Testing of both existing software solutions and software products in development is of utmost importance for SDC, as well as the banks and their customers. The testing demands IT skills at a high level, high levels of concentration, persistence and a talent for recognizing patterns and finding deviations and errors.

The Solution

SDC has collaborated with Specialisterne since 2010. The consultant works primarily with system and regression testing of the software solutions that SDC develops and maintains. The consultant’s tasks include, among other things, the following:

  • Daily tests of banking systems, other advisory systems, trade systems and online and mobile banking solutions.
  • Reporting to the developers.
  • Quality assurance and testing of corrections that are continuously being made within the systems.
  • The consultant follows test cases, but also brings up their own ideas for test cases that are being inserted into the SDC testing system.

The Client says

”Testing of updated and newly developed software is a central and significant part of our work. In the consultant from Specialisterne, we have incredibly safe hands maintaining our testing. The consultant is a fantastic tester, who is stable, persistent and always delivers great work on time, regardless of how complex the task is. You are never nervous about giving the consultant a task, because you can rest assured that it will be solved in the consultant’s own way – and always to our huge satisfaction.”

“By virtue of their prowess and years of experience with us, the consultant is today involved in defining test cases. The consultant contributes with qualified input that improves our work and our products.”

Pernille Bigom, Team Lead, Portal & Sector, Advisory & Sales Banking, SDC.

WANT TO KNOW MORE?

Feel free to contact Bina Hjorth for a non-binding dialogue on how we can create value for your company.

Bina Hjorth

Bina Hjorth

CCO

+45 26 12 27 60

Case: SDC

En konsulent fra Specialisterne hjælper den finansielle IT-virksomhed SDC med at teste nye og eksisterende software-løsninger til banker i Danmark og resten af Norden.

Udfordringen

SDC leverer kritiske banksystemer til sin ejerkreds, der består af banker og pengeinstitutter i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Færøerne. Test af både eksisterende software-løsninger og software-produkter under udvikling har afgørende betydning for SDC, bankerne og deres kunder. Test-arbejdet kræver både IT-kompetencer på højt niveau, stor koncentrationsevne, vedholdenhed og talent for at genkende mønstre og finde afvigelser og fejl.

Løsningen

SDC har samarbejdet med Specialisterne siden 2007. Konsulenten arbejder primært med systemtest og regressionstest af de software-løsninger, SDC udvikler og vedligeholder. Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet:

  • Test af daglige banksystemer, andre rådgivningssystemer, handelssystemer, netbank- og mobilbank-løsninger.
  • Rapportering til udviklerne.
  • Kvalitetssikring og test af de rettelser, der løbende foretages i systemer.
  • Konsulenten følger test cases, men kommer også selv med idéer til test cases, som lægges ind i SDC’s testsystem.

Kunden siger

”Test af opdateret og nyudviklet software er en central og meget vigtig del af vores arbejde, og hos konsulenten fra Specialisterne er vores testarbejde i meget sikre hænder. Konsulenten er en fantastisk tester, som er stabil og vedholdende og leverer til tiden hver eneste gang, uanset hvor kompliceret opgaven er. Man er aldrig nervøs for at give konsulenten en opgave, fordi man ved, at den nok skal blive løst på konsulentens måde – altid til vores store tilfredshed.”

”I kraft af sin dygtighed og mangeårige erfaring hos os er konsulenten i dag selv med til at definere test cases. Konsulenten kommer med kvalificeret input, der forbedrer vores arbejde og vores produkter.”

– Pernille Bigom, Team Lead, Portal & Sector, Advisory & Sales Banking, SDC.

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt gerne Bina Hjorth for en uforpligtende dialog om, hvordan vi kan skabe værdi for din virksomhed.

Bina Hjorth

Bina Hjorth

Kommerciel Direktør | Specialisterne

+45 26 12 27 60