Case: YouSee

Lige siden 2008 har konsulenter fra Specialisterne stået for at teste smartphones, apps og services for YouSee Mobil, før de frigives til kunderne

Udfordringen

Udviklingen af mobiltelefoners hard- og software går ekstremt hurtigt, og mængden af nye smartphones, der kontinuerligt sendes på markedet med nye features, er enorm. YouSee Mobil (tidl. TDC Mobil) er både forhandler af smartphones og udbyder af apps og services, der skal fungere på telefonerne, og derfor er grundige test af hver enkelt smartphone-model vigtige for kundetilfredsheden og YouSee Mobils omdømme. Men gentagne test af smartphones efter de samme specifikationer hver gang er en tids- og koncentrationskrævende ensidig opgave, der indebærer stigende risiko for fejl, efterhånden som arbejdstiden går. Derfor allierede YouSee Mobil sig allerede i 2008 med Specialisterne. 

Løsningen

Lige siden har tre konsulenter fra Specialisterne haft fast arbejdsplads hos YouSee Mobil, hvor de tester samtlige nye smartphones, apps og services, før de frigives til kunderne. Specialisternes arbejde er med til at sikre høj produktkvalitet, større kundetilfredshed og færre udgifter til kundeservice ifm. reklamationer. Konsulenterne tester alle telefonernes specifikationer, og undersøger i henhold til en præcist formuleret testplan, hvordan de forskellige smartphones håndterer apps og services. 

Kunden siger

”I vores efterhånden mere end 10 år lange samarbejde med Specialisterne har vi endnu ikke oplevet, at en test er blevet udført forkert. Vi ved med 100 procent sikkerhed, at når Specialisterne har kørt en test, så er den gennemført præcis som specificeret. Konsulenterne laver aldrig overspringshandlinger og de kører ikke træt som andre testere. De tester derimod bredere og dybere end de fleste andre.”

”Kvaliteten af Specialisternes arbejde er meget høj, og de arbejder hurtigt. Hvis der opstår problemer med et produkt, eller hvis en lancering forsinkes, er det aldrig pga. dårlig performance fra Specialisternes side.”

 

Jesper Matzen Lund, Terminal Test Coordinator, YouSee Mobil

Case: YouSee

Since 2008, consultants from Specialisterne havebeen in charge of testing smartphones, apps andservices for YouSee Mobile before the products getreleased to customers.

The Company’s Challenge

The development of hard- and software for mobile phones moves extremely fast, and there is an enormous number of new smartphones with new features that are continuously released for customer consumption. YouSee Mobile (formerly TDC Mobile) is both a distributor of smartphones and provider of apps and services that must work on the phones. Therefore, thorough testing of every new smartphone model is important to them, for the sake of customer satisfaction and YouSee’s own reputation. However, repetitive testing of smartphones, according to the same specifications every time, is a time-consuming and focusdemanding task that include an increasing risk of errors as the work hours proceed. That is why YouSee Mobile, back in 2008, allied themselves with Specialisterne.

The Solution

Since 2008, three consultants from Specialisterne have been permanently employed at YouSee Mobile. Here, they test all new smartphones, apps and services before they are released to customers. Specialisterne’s work helps to ensure a high quality of products, better customer satisfaction and less expenses for customer services, in reference to complaints. The consultants test all the specifications on a smartphone, and they examine how different smartphones handle apps and services, in accordance with a very precisely formulated test plan.

The Client says

”In our more than 10 years of collaboration with Specialisterne, we have yet to experience a wrongly executed test. We know with a 100 percent certainty that when Specialisterne has done a test, it has been done exactly as specified. The consultants never procrastinate, and they don’t burn out as other testers do; on the contrary, they test on a broader and deeper spectrum than most.

The quality of Specialisterne’s work is very high, and they work fast. If a problem arises with a product, or if a new launch is delayed, it is never due to bad performance on Specialisterne’s part.”

 

– Jesper Matzen Lund, Terminal Test Coordinator, YouSee Mobil.