Mentorkorps: En at tale med kan være nok

Mentorkorps: En at tale med kan være nok

Strategier til hverdagens udfordringer Det er kendetegnende for den opgave, Specialisternes mentorer løser, at de hjælper mennesker med autisme med at blive mere bevidste om udfordringer i dagligdagen og finde på strategier til at løse dem. Udfordringerne kan spænde...