Customer cases

Our employees and customers are our most important resource, which is why we are so interested in how you value our work.

Case – SDC

Case – SDC

En konsulent fra Specialisterne hjælper den finansielle IT-virksomhed SDC med at teste nye og eksisterende software-løsninger til banker i Danmark og resten af Norden.

read more
Case – Sund & Bælt

Case – Sund & Bælt

Som led i moderniseringen af Sund & Bælts ledelsessystem har Specialisterne rentegnet mere end hundrede workflows i Microsoft Visio.

read more
Case – Novo Nordisk

Case – Novo Nordisk

Specialisterne har gennem planlægning og facilitering af et rekrutteringsforløb hjulpet Novo Nordisk med at ansætte fire nye medarbejdere med autisme.

read more
Case – Nordea

Case – Nordea

Rekruttering: Specialisterne har gennem et rekrutteringsforløb hjulpet Nordea med at finde syv medarbejdere med diagnoser inden for autismespektret til bankens automation-team.

read more
Case – YouSee

Case – YouSee

Lige siden 2008 har konsulenter fra Specialisterne stået for at teste smartphones, apps og services for YouSee Mobil, før de frigives til kunderne.

read more
Case – IHFood

Case – IHFood

Specialisterne scannede, analyserede og klassificerede 30.000 billeder om måneden for at træne ekspertsystemerne i IHFoods intelligente løsninger til fødevareindustrien.

read more
Case – Københavns Kommune

Case – Københavns Kommune

Gennem fem år har Specialisterne kvalitetssikret Københavns Kommunes parkeringstællinger, der indgår i alle politiske beslutninger om nye anlægsprojekter i hovedstaden.

read more
Case – LEO Pharma

Case – LEO Pharma

Konsulenter fra Specialisterne sørger for, at indtastning, oprydning, kontrol og opdatering af medarbejderdata i LEO Pharmas globale SAP-system sker hurtigt og ensartet.

read more
Case – Danske Bank

Case – Danske Bank

Specialisternes konsulent for kodeoptimering, strømlining og fuld automatisering af rapporteringer og programværkøjer i Danske Banks centrale finansafdeling Group Treasury.

read more
Case – Cowi

Case – Cowi

Specialisterne hjalp COWI i kampen mod global opvarmning ved at knuse store datasæt og finde signifikante mønstre og tal til projekt for en kunde.

read more
Case – MovieStarPlanet

Case – MovieStarPlanet

Specialisterne hjalp MovieStarPlanet med at gennemse og strukturere 3D-filerne bag spillet BlockStarPlanet, da det skulle migreres til en ny platform.

read more
Case – TimeLog

Case – TimeLog

“De fandt mange ting, der hjalp os i processen, både egentlige fejl, vi selv havde overset, og afvigelser, vi ikke havde skønnet alvorlige nok, men som var et problem for Specialisterne og rigtig nok burde undersøges nærmere.”

read more
Case – SimCorp

Case – SimCorp

“De samarbejder effektivt med IT-folk, der har 20-30 års erfaring på et højt specialiseret område, men mangler konsulenternes talent for udvikling og automatisering.”

read more
Case – PwC

Case – PwC

Specialisterne har hjulpet Revisionsvirksomheden PwC med manuelt at rense og strømline data fra kunders finanssystemer hurtigere og med færre fejl.

read more